litenlibassa.com

 
 

 
 
 
 
You are here:
 
 

WANDA

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Di nla kobol i buk ini ni kal le hala a yé pes niñ i pôla libak li maange ni li néñha mut.

Di nla ki kobol i buk ini ni kal le hala a yé ntôñ bôt ba yé ngi un. Jon u nok le, wanda i ngim loñ, wanda i ngim litén, wanda i ngim ntôñ, wanda i ngim nlôñ i ke bisu. Ba mbéna yil wanda ni ngim mintuk, minson kikii bo litjap tjéé, libegee lisege, nkuu u mim, lisak ngim malok, lije ño nyik i ke bisu.

Ba nyil wanda le mahoñol map ma nhôôlak bé. Jon u nok le: wanda ngwo, hebéle i nje, i ntuk bé. Hala wee mut nu a mbôñôl ndigi jam i ngôñ yé. Inyuu hala nyen loñ i yé i yoñ ngim mambén i kéñ le mam mabe ma yumus bañ wanda.

Ba nyil ki wanda le i nla lona mahééña i ngim mam i yé nkobda i ngim loñ noñnaga ni litehge jap, ligweleg jap li mam i ke bisu. Jon u nok le yômi hyone hi wanda. Hala wee maange wanda nu ngui. Ba nyil ngim wanda le i njôp bilôñ bi be ndi ba nsôk yil ngim wanda le mbôn i wok dison di yihga.

Yom u nlama tééda, yo ini le, i loñ i gwé bé wanda, i nyin.

 

Nkam Pondi Pondi

Yaônde, 16 biôôm 2014

http://antoinepondipondi.blogspot.de/

Il est obligatoire d'être enregistré pour commenter cet article.
Les bassanautes sont invités à un comportement responsable. Des commentaires à caractère injurieux, xénophobe, diffamatoire ou incitant à la haine seront supprimés et leurs auteurs interdits d'intervention sur ce site. Nous invitons donc les uns et les autres au respect mutuel.