litenlibassa.com

 
 

 
 
 
 
You are here:
 
 

Me nyéka litén.

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Me nlama nduki kal le i yom i nténga i Mbok mee aa i len ini, tôpô tôpô i yé le yom yo kikii yo i téne ha bé i litelbene djé. Yupta i ta bé i Mbok. Mbok yéh i yé kikii bo ngim "gouvernement".

Mu i kété, i si Mbombok ni binikana à nti i njel yi Mbok, hikii wata ngwel nson à ntelbene ndiki i su wé u nson. I ba ni le Mbombok à nyila "Ngéé ngéé" to "Ndinding", "Uuum", "Mbambak" i ke ni bisu kikii di ntehe nano i ngim bahoma, i si njee à mba à nsélél bibôlô gwé ?

To. To. I ta bé hala. Yupta i injôp i Mbok yéh yon i nlona djiibe mu i gwom i ntipa me le me bôtôl yon ngapa i hôla ti ngopol.

A manké nu à nti mbôo ni njel Hidjingô, telbene ha. I bôlô yon salak. Sal ki yo i si Mbombok. U ke ban i kop Mbok, i nyu le ibale bibôlô bi Mbok bipe bi nla kôpa kikii bo libo nganbi...ba nkop bé Mbok.

Mbok ba mboma yo ni njel babôk ; ba ntôtôl yo. Tole ba nkat yo i nya le i ndé Mbombok à ta habé, bot yé i Mbok i ntémb i moo ma mut nu mpe ha i litén djé ; i nyu le i bot Mbok i i yé bot litén ; litén djon li ngwéléh yo ngim ndap bôt i pôla yé. La le i yé.

 

"NkaaMbok" MbouaMassok

Il est obligatoire d'être enregistré pour commenter cet article.
Les bassanautes sont invités à un comportement responsable. Des commentaires à caractère injurieux, xénophobe, diffamatoire ou incitant à la haine seront supprimés et leurs auteurs interdits d'intervention sur ce site. Nous invitons donc les uns et les autres au respect mutuel.