litenlibassa.com

 
 

 
 
 
 
You are here:
 
 

Di Ngangana

HIÑGÉÑGÉNA (HIÑGAANA) HI LOÑ ƁASAA ( conte populaire = folktale ): « Ñgôy ɓo Kul [1]

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Ñgôy a ɓé ɓat kul pil, ndi kul a ɓéé liyèp, a ɓé la ɓé saa unu pil. Kul a bitèhè ɓañ ñgôy a nlo i ɓat nyè pil wéé, a kal ñwaa lè:

Mise à jour le Mardi, 22 Mars 2011 10:49

Ngand i Nsò-Bòñgò

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Nsò-Bòñgò à ba sombol naña ñgand yèe i ligweê, à sebel Ñgodo, nyè : « a man Bòñgò, bàà mè sebel Yoñgoo i ñgand è ?

Ñgodo à unûp, nyè nyè lè : « Nsò-Bòñgò, Ñgodo-Bòñgò ; u ma tèhè man Bòñgò nì ñkàk u koñi kikì kwadè ? »

Mise à jour le Jeudi, 25 Mars 2010 22:49

Mbakhe ni tén ‘kasimañnga

Envoyer Imprimer PDF
AddThis Social Bookmark Button

Mbakhe ni tén ‘kasimañnga

Mut wada a béna tén ‘kasimañnga,

Ndi binuga bi jek matam mé ngangak i ngéda nu ma nkwo ‘isi.

Kikii mut nunu a ntehe hala, a hémb kodoo munu i tén ‘kasimañnga.

Mise à jour le Jeudi, 25 Mars 2010 22:49